Wat is een diëtist

Een diëtist is een gezondheidswerker die is opgeleid en deskundig op het gebied van voeding en dieet. Een diëtist geeft begeleiding bij het aanpakken van voedselinname en voedselallergieën bij de bevolking in het algemeen.

Diëtisten werken niet alleen in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; zij kunnen ook werken in restaurants, verpleeghuizen, gevangenissen en thuiszorginstellingen. Hun taken omvatten het beoordelen van de gezondheidsproblemen van patiënten in verband met voedselinname en voedselallergieën; het onderzoeken van manieren om chronische ziekten en gezondheidsrisico's te beheren; en het ontwerpen van voedingsprogramma's.

De opleiding en scholing die nodig zijn om diëtist te worden omvat een bachelordiploma in voeding of een aanverwant vakgebied, dat in vier jaar kan worden behaald. Een masterdiploma in voeding is vaak een vereiste voor wetenschappelijke posities in onderzoek, onderwijs, of administratie. Een geregistreerde diëtist (RD) kan een salaris bereiken tot $50.000 per jaar.

Diëtisten werken in een verscheidenheid van instellingen; sommigen werken op het gebied van diëtetiek aan een universiteit of academisch ziekenhuis, en sommigen werken in gezondheidsinstellingen en gemeenschapscentra. Sommige diëtisten werken uitsluitend op het gebied van voedingsleer; anderen werken liever samen met voedingswetenschappers en voorvechters van de volksgezondheid.Specifieke taken die diëtisten uitvoeren zijn onder andere het adviseren van patiënten over reproductieve gezondheid en het bevorderen van de algemene gezondheid.

Diëtisten kunnen zowel in de klinische als in de niet-klinische praktijk werkzaam zijn. In de klinische praktijk assisteren diëtisten artsen en gediplomeerde verpleegkundigen met een voedings- en trainingsprogramma. Deze programma's zijn ontworpen om patiënten te helpen gewicht te verliezen, hun spiermassa te vergroten en hun algehele gezondheid te verbeteren. In sommige gevallen worden deze programma's ook gebruikt om patiënten met specifieke ziekten te helpen.

In de niet-klinische praktijk werken diëtisten samen met voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten om patiënten voedingsadviezen te geven. Deze professionals werken ook samen met thuiszorgorganisaties en voedingsdeskundigen in de gemeenschap om ervoor te zorgen dat de juiste voeding wordt toegediend aan degenen die dat nodig hebben.

Opleiding, certificering, vergunningen

Alle werkzaamheden op het gebied van inspanningsfysiologie of voeding waarvan een diëtist deel uitmaakt, worden gereguleerd door de National Council of State Boards of Education (NCSBE). De raad vereist dat diëtisten die werken in middelbare scholen, undergraduate of graduate programma's ten minste een bachelordiploma behalen waarvan meer dan de helft gerelateerd moet zijn aan voeding of voedingswetenschappen.

De bevordering van iemands opleiding op dit gebied kan ook worden bereikt door het nemen van gespecialiseerde klassen over voeding, voedsel behandeling veiligheid en procedure, en de beginselen van voeding. In de meeste staten moeten diëtisten een vergunning hebben of gecertificeerd zijn. Voor het verkrijgen van een licentie is een bewijs van opleiding en studie nodig, en het afleggen van een examen.

De belangrijkste vereiste voor diëtetische banen in dit land is een Bachelor's degree met ten minste 3 jaar van de universiteit. Voor sommige functies is een Associate's degree vereist. Een masterdiploma is vereist voor de meeste functies in de voedselbereiding en sommige in voeding. Voor sommige specialistische functies is een doctorstitel vereist.

Tips voor succes op de werkvloer

Het is belangrijk dat een diëtisch technicus een goede instelling heeft, vastberaden is en medeleven met mensen heeft. Ze moeten graag met mensen werken en positieve veranderingen in hun werkomgeving teweegbrengen. Een diëtisch technicus is vaak "op afroep" en kan lange uren werken of op feestdagen en in het weekend, afhankelijk van de baan.

Diëtetiek en voedingsleer banen zijn zeer divers en zijn een lonende carrière die veel mogelijkheden biedt. Een licentie en certificering wordt verstrekt door de staat, waardoor de technicus om zelfstandig te werken. Veel diëtisten werken ook in tandartspraktijken, penitentiaire inrichtingen en op militaire bases.

Het is belangrijk dat een diëtisch technicus een licentie of certificaat heeft, omdat hij met mensen werkt en daardoor vatbaarder is voor fouten. Een technicus die op een kinderafdeling werkt, kan bijvoorbeeld in contact komen met kinderen die allergisch zijn voor grassen. Een diëtisch technicus zal worden blootgesteld aan een scala van individuen en moet een aangeboren verlangen hebben om voor mensen te zorgen op een meelevende manier, omdat het een entry-level positie is.

Andere eigenschappen die iemand comfortabel in een carrière in de diëtetiek zijn onder meer empathisch en een uitstekende communicator. Een diëtist werkt over het algemeen niet met veel mensen, dus het horen van iemands persoonlijke gevoelens tijdens het werk is geen uitdaging. Een diëtist moet ook goed kunnen omgaan met klachten en meningen, omdat hij elke dag met verschillende mensen werkt. Hij moet op de juiste manier kunnen reageren op zorgen en vragen en stappen ondernemen om problemen op de juiste manier aan te pakken.

Voor wie geïnteresseerd is in een loopbaan in de diëtetiek, zijn de vooruitzichten rooskleurig. De baanvooruitzichten zijn voor een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen en de thuisgezondheidszorg.

Author: editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.